Lời Hay Ý Đẹp

From lightwiki
Jump to: navigation, search

của Loan

Error creating thumbnail: File missing
Vui sướng xác thịt Yêu thích hầu việc
Tham tiên của      Xin Chúa thay thế vào:      Bình an trong tâm
Ghét nhân loại Chia sẽ vui mừng • Cho con ăn ngon thì dể, cho con đi chơi thật thú vị cũng dể. Nhưng dạy con biết và làm theo đúng phải thì khó.Lời trích thêm của Billy Graham

 • Trần gian theo đuổi thành công, nhưng Chúa thì định nghĩa như thế nào về thành công? Thành công trong mắt Chúa là đi theo sự kêu gọi Chúa cách trung tín.
 • Làm việc không chỉ kiếm sống. Làm việc cho chúng ta thấy giá trị của mục đích và cơ hội trong tình bạn.
 • Chuẩn bị trước cho sự chán nản, thất vọng, và đau khổ, tột đỉnh trong đời đến.
 • Vui thích là điều xuất phát trong xác thịt và tình dục. Nhưng vui mừng thì khác hẵn. Vui mừng thật sâu đậm.
 • ... Một người lấy rượu uống, một uống lấy rượu uống, và rượu uống lấy một người.
 • Tha thứ của Chúa chẳng phải lời nói xuông là điều hoàn toàn tẩy xoá mọi dơ bẩn hèn hạ của mình quá khứ, hiện tại, và tương lai.
 • Chung quanh chúng ta là những người đầy vấn đề đau khổ buồn chán. Họ cần tử tế, giúp đở, và ủng hộ.
 • Công việc truyền giáo là trận đấu, không phải trận đùa.
 • Lo sợ xua đuổi đức tin, nhưng đức tin xua đuổi lo sợ.

Bài học thất bại hay

 • Đừng để những thất bại quá khứ trói buộc mình, nhưng chớ quên bài học thất bại về qua khứ. -- Billy GrahamCứ làm luôn luôn

 • Người chung quanh chúng ta thường làm những điều vô lý, vớ vẩn, và ích kỷ. Tha thứ luôn luôn.
 • Nếu bạn tử tế, có thể bạn bị tố cáo là bạn ích kỷ và có mưu đồ xấu. Tử tế luôn luôn.
 • Nếu bạn thành công, bạn sẽ được một ít bạn không trung thành, và người thù nguyên thủy. Thành công luôn luôn.
 • Nếu bạn là ngay thật, có thể bạn bị họ lừa. Cứ ngay thật luôn luôn.
 • Những cái bạn chế tạo ra tốn thật nhiều thời gian, người ta có thể phá hoại trong chốc lát. Cứ chế tạo luôn luôn.
 • Nếu bạn tìm được niềm vui và điều yên tịnh, người chung quanh bạn sẽ ghen tị. Cứ giữ niềm vui đó luôn luôn.
 • Những gì tốt bạn làm hôm nay có thể không ai nhớ ngày mai. Cứ làm tốt luôn luôn.
 • Hãy cho thế giới điều tốt nhất bạn có và chảng bao giờ đủ. Cứ cho điều tốt nhất luôn luôn.
 • Đến lúc cuối, bạn sẽ thấy chỉ giửa bạn với Chúa. Chẳng bao giờ bạn với những người kia luôn luôn.

-- Mẹ Teresa

Ý Hay Hôm Nay

 • Một vị Mục Sư kể chuyện rằng, "Chúa không kêu chúng ta đến sự thành công, nhưng Chúa kêu chúng ta đến sự thành tín, thành thật, và thành tâm."
 • Nếu chúng ta không hết lòng theo Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, thì chúng ta cũng không theo Chúa trong lúc thuận tiện
 • Người hạnh phúc là do tự mình suy định -- Abraham Lincoln
 • Nếu bạn yêu việc làm của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ có một ngày làm việc khó nhọc suốt cuộc đời bạn -- Thomas Edison

Cho Những Người có Quyền Thế

Lincoln cropped.jpg

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. -- I Ti-mô-thê 2:1-3


Ôi Đức Chúa Trời quyền năng ... Xin thay đổi, chúng tôi cầu nguyện cho tấm lòng của nhân loại và người cầm quyền, ban bình an cai trị giữa các nước thế gian trên nền tảng của công bình, ngay thẳng và chân lý bởi quyền năng Thánh Linh Chúa; Qua Đấng Cứu Thế mà đã chết trên thập giá và kéo mọi người đến gần là con của Ngài tức là Giê-su Chúa chúng tôi. A-men. (1) -- William Temple


Cha chúng tôi và Chúa tôi, con ngợi khen Ngài bởi sự ban ơn phước lành trên đất nước vượt quá đều chúng tôi xứng đáng nhận. Dầu mình biết không phải hầu hết những gì đúng tại xứ Mỹ này. Từ đáy lòng chúng ta cần tâm linh đạo đức làm mới lại để giúp chúng ta đương đầu với những vấn đề khó xử. Làm chúng tôi nhận thức thấy tội lổi. Giúp chúng tôi trở lại cùng Ngài ăn năn và có đức tin nơi Ngài. Giữ bước chân chúng tôi trên con đường ngay thẳng và bình yên. Hôm nay chúng tôi cầu nguyện cho những người cai trị đất nước. Xin ban cho họ thông sáng trên con đường công chính anh hùng để làm theo ... Đây là lời cầu nguyện trong Thánh Linh. (2) -- Billy Graham


Chúng ta đã lớn mạnh giàu có dường như chưa có nước nào bằng mình. Nhưng mà mình đã quên mất Đức Chúa Trời ... Chìm đắm trong vụ lợi, và tự phụ tự mản vào sự thành công của riêng mình và chẳng cần đến sự cứu chuộc giữ chúng ta trong ơn Ngài, quá kiêu hãnh không cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng làm ra mình. Bổn phận của chúng ta hạ mình và khiêm nhường ... ăn năn tội lổi về dân tộc mình cầu xin sự nhân từ và tha thứ. (3) -- Abraham Lincoln


 • Lời chú
 1. Từ "Lời Cầu Nguyện Hoa Bình ở giữa những Quốc Gia" của William Temple xuất bản năm 1941 trong phần phụ thêm "Quyển Sổ Tay về những Lời Cầu Nguyện của Thời Chiến Tranh."
 2. Từ lời cầu nguyện của Billy Graham Ngày Lễ Quốc Gia Cầu Nguyện, Tháng 5 năm 2001.
 3. Từ lời tuyên bố của Abraham Lincoln định Ngày Lễ Quốc Gia Kiến Ăn, Ngày 30 Tháng 3 năm 1863.

Xem thêm

Những gì mình thấy như là thảm họa, Chúa thấy như là một cơ hội vĩ đại. Như sự nhìn thấy yên tịnh bởi sự thạnh vượng tan biến mất, con người càng tìm đến chân lý cho tâm hồn.
Khi bạn thấy kinh tế trầm trọng đi xuống ... Hãy ngước lên thượng đế.